Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019 / 2020

Edyta Jankowska – przewodnicząca
Monika Krupa – zastępca
Alicja Jastrzębska – członek
Grzegorz Szafrański – członek

Rodzice na zebraniu w dniu 14.09.2019 roku ustalili
wysokość dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 50 złotych za rok.
Wpłat można dokonywać w całości lub w dowolnych ratach w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy

lub na konto 9485 6610 2603 0816 8920 0200 01