Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018 / 2019

Agnieszka Szkarapata – przewodnicząca
Dorota Sobczak – zastępca
Katarzyna Tomaszczenik – sekretarz

Rodzice na zebraniu w dniu 14.09.2017 roku ustalili
wysokość dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 50 złotych za rok.
Wpłat można dokonywać w całości lub w dowolnych ratach w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy

lub na konto 9485 6610 2603 0816 8920 0200 01