I semestr   03.09.2018 r. – 25.01.2019 r.

 • 07.01.2019r. – wystawienie przewidywanych ocen na semestr
 • 08.01.2019r.  – poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach na semestr
 • 22.01.2019 r. – wystawienie ocen
 • 24.01.2019 r. Rada Pedagogiczna (klasyfikacja śródroczna)

 

II semestr  11.02.2019 r. – 21.06.2019 r.

 • 28.05.2019 r. – wystawienie przewidywanych ocen rocznych
 • 29.05.2019 r. – poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych
 • 12.06.2019 r. – wystawienie ocen
 • 14.06.2019 r. Rada Pedagogiczna (klasyfikacja roczna)
 • 21.06.2019 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

Klasy III LO

 • 01.04.2019 r. – wystawienie przewidywanych ocen rocznych
 • 02.04.2019 r. –  poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych
 • 15.04.2019 r. – wystawienie ocen
 • 17.04.2019 r. Rada Pedagogiczna (klasyfikacja roczna klas III)
 • 26.04.2019 r. – zakończenie nauki w klasach  III LO

 

Egzamin maturalny:

 • 06-18.05.2019 r. – egzaminy pisemne
 • 06-25.05.2019 r. – egzaminy ustne (język obcy), 09-22.05.2019r.(język polski)

 

Przerwy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych:

 • 24–31.12.2018 r.  – zimowa przerwa świąteczna
 • 28.01– 08.02.2019 r. – ferie zimowe
 • 18–23.04.2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: (dodatkowe dni wolne dla uczniów)

 •  02.11.2018 r.
 •  02.01.2019 r
 •  03.01.2019 r
 •  04.01.2019 r.
 •  02.05.2019 r.
 •  06.05.2019 r.
 •  07.05.2019 r.
 •  08.05.2019 r.

Spotkania z rodzicami:

 • 17.09.2018 r. – zebranie z rodzicami, wybory do rad oddziałowych
 • 30.09.2018r. – zebranie Rady Rodziców, wybór przewodniczącego RR

 

Wywiadówki:

 • 11-16.02.2019 r.
 • 02.04.2019 r. (tylko kl. III LO)
 • 29.05.2019 r.

(o terminie decyduje wychowawca)

Dni otwartej szkoły dla rodziców:

 • 27.11.2018 r.
 • 11.04.2019 r. (tylko klasy I i II)

Inne:

 • 03.09.2018 r. – szkolenie BHP dla uczniów klas pierwszych.
 • 13.09.2018 r.Rada Pedagogiczna (plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019)