Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

I semestr   02.09.2019 r. – 24.01.2020 r.

 • 07.01.2020 r. – wystawienie przewidywanych ocen na semestr
 • 08.01.2020 r.  – poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach na semestr
 • 22.01.2020 r. – wystawienie ocen
 • 23.01.2020 r. Rada Pedagogiczna (klasyfikacja śródroczna)

 

II semestr  27.01.2018 r. – 26.06.2020 r.

 • 08.06.2020 r. – wystawienie przewidywanych ocen rocznych
 • 09.06.2020 r. – poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych
 • 22.06.2020 r. – wystawienie ocen
 • 23.06.2018 r. Rada Pedagogiczna (klasyfikacja roczna)
 • 26.06.2018 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

Klasy III LO 

 • 07.04.2020 r. – wystawienie przewidywanych ocen rocznych
 • 08.04.2020 r. –  poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych
 • 20.04.2020 r. – wystawienie ocen
 • 21.04.2020 r. Rada Pedagogiczna (klasyfikacja roczna klas III)
 • 24.04.2020 r. – zakończenie nauki w klasach  III LO

Egzamin maturalny:

 • 04-21.05.2020 r. – egzaminy pisemne
 • 04-22. 05.2020 r. (język obcy) 07-22.05.2018 r. (język polski)– egzaminy ustne

 

Przerwy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych:

 • 23 –31.12.2019 r.  – zimowa przerwa świąteczna
 • 10 – 23.02.2020 r. – ferie zimowe
 • 09.04 – 14.04.2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: (dodatkowe dni wolne dla uczniów)

31.10.2019r.      04.05.2020r.       12.06.2020r.

02.01.2020r.      05.05.2020r.

03.01.2020r.      06.05.2020r.

 

Spotkania z rodzicami:

 • 06.09.2020 r. – zebranie z rodzicami, wybory do rad oddziałowych
 • 19.09.2020 r. – zebranie Rady Rodziców, wybór przewodniczącego RR

 

Wywiadówki:

 30.01-31.01.2020 r.                            08.04.2020 r.                          09.06.2020 r.

(o terminie decyduje wychowawca  (tylko kl. III LO)

i informuje dyrektora przed spotkaniem)

 

Dni otwartej szkoły dla rodziców:

25.11.2019 r.                          08.04.2020 r.

 

Inne:

 • 02.09.2019 r. – szkolenie BHP dla uczniów klas pierwszych.
 • 16.09.2019 r.Rada Pedagogiczna (plan nadzoru pedagogicznego 2019/2020)