DYREKTOR
mgr Jadwiga Jaworska
biologia, chemia
WICEDYREKTOR 
mgr Agnieszka Kozakowska
język polski,
wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości
mgr Maria Akida

bibliotekarz
mgr Tomasz Bogdański wychowanie fizyczne
mgr Aneta Cirocka pedagog
st. sierż. Dawid Czajka przysposobienie policyjne
mgr Dorota Janiszewska

język angielski
mgr Monika Kompa – Dwulit historia
mgr Marcin Konopnicki

 

informatyka, grafika komputerowa
mgr Justyna Kozłowska

język polski, edukacja filmowa
mgr Anna Kupczyk

język niemiecki
mgr Zbigniew Kupczyk

geografia, podstawy przedsiębiorczości
mgr inż. Adam Kupczyk fizyka, edukacja
dla bezpieczeństwa, matematyka,
inżynieria techniczna
mgr Jolanta  Mruk

religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Krzysztof Ryłów

matematyka
mgr Bogusław Stolarczyk matematyka
mgr Roman Szafrański

wychowanie fizyczne
mgr Joanna Cebulak język niemiecki
mgr Renata Tracz historia, wiedza o społeczeństwie
mjr mgr inż. Ryszard Wroński

przysposobienie wojskowe,
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Joanna Żoła

język angielski