Liceum Ogólnokształcącego 

W rekrutacji można uzyskać punkty :

  • za egzamin gimnazjalny (100 punktów),
  • za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum / z czterech przedmiotów /,

– język polski, matematyka i język obcy nowożytny zdawany na egzaminie
gimnazjalnym,
–  czwarty  przedmiot uzależniony od wybranego profilu kształcenia:
– wiedza o społeczeństwie w klasie wojskowo – policyjnej,
– biologia lub geografia (pod uwagę będzie brana wyższa ocena) w klasie ogólnej

  • za inne udokumentowane osiągnięcia ucznia,
  • kandydaci do klasy wojskowo-policyjnej dodatkowo mogą uzyskać punkty za test sprawności fizycznej (16 punktów).

 

Branżowa Szkoła I stopnia:

W rekrutacji można uzyskać punkty :

  • za egzamin gimnazjalny (100 punktów),
  • za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum / z czterech przedmiotów /:
    – język polski, matematyka, język obcy zdawany na egzaminie gimnazjalnym, geografia,
  • za inne udokumentowane osiągnięcia ucznia,