Początki szkoły datuje się na 1 września 1950r. kiedy to powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa z siedzibą przy ulicy Szkolnej. W 1954r. szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy Placu Lipowym 15.
W ciągu 60 lat swego istnienia placówka uległa wielu przeobrażeniom.  Zmieniały się profile i kierunki kształcenia w zależności od lokalnych potrzeb i zainteresowania młodzieży.  W latach 1950-1991 przy szkole znajdował się internat dla młodzieży spoza terenu Trzebiatowa. W 1990r. pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Liceum Ogólnokształcącym, które istnieje do dziś.

W roku szkolnym 2000/2001 szkoła obchodziła 50-lecie swego istnienia, z tej okazji szkoła otrzymała nowy sztandar oraz imię polskiego poety Zbigniewa Herberta. Rok później, z racji imienia szkoła została przyjęta w poczet Klubu Herbertowskich Szkół. Przynależność do KHS daje możliwość nawiązywania kontaktów z młodzieżą szkół  o tym samym imieniu oraz staje się okazją do spotkań z ludźmi świata kultury.
Obecnie szkołą kieruje mgr Jadwiga Jaworska.

Zobacz film