REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. 
ZBIGNIEWA HERBERTA W TRZEBIATOWIE
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 6 książek na okres 2 tygodni.
 3. Z języka polskiego można wypożyczyć 2 lektury jednocześnie, przy czym wypożyczenie każdej następnej jest uwarunkowane oddaniem jednej
  z poprzednio wypożyczonych.
 4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem.
 6. Czytelnik, który zniszczył lub zgubił wypożyczoną książkę, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej, rynkowej cenie pozycji zniszczonej lub zagubionej.
 7. Książki można wypożyczać tylko na własną kartę czytelnika.
 8. Kurtki należy zostawić przy wejściu do wypożyczalni, a torby przed wejściem między regały biblioteczne.
 9. W wypożyczalni należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
 10. W przypadku zmiany szkoły lub jej ukończenia czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 11. Wszystkie wypożyczone książki muszą być oddane do wypożyczalni przed końcem roku szkolnego.
REGULAMIN
CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. 
ZBIGNIEWA HERBERTA W TRZEBIATOWIE
 1. Z CIM mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Nauczyciele mogą korzystać z CIM w celu przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych środków multimedialnych.
 3. Ze zgromadzonych w CIM zbiorów drukowanych można korzystać tylko na miejscu.
 4. Zbiory audiowizualne lub elektroniczne wypożyczane są tylko nauczycielom.
 5. Nie wolno dokonywać zmian w konfiguracji komputerów.
 6. Podczas przeglądania zasobów internetowych należy przestrzegać norm obyczajowych.
 7. Instalowanie programów, nagrywanie, drukowanie, wkładanie własnych nośników elektronicznych należy wcześniej uzgodnić z bibliotekarzem.
 8. W CIM nie wolno spożywać posiłków.
 9. Książki i czasopisma należy chronić przed zniszczeniem.
 10. Okrycia wierzchnie należy zostawić na wieszakach przy wejściu do CIM.
 11. Szanujemy się wzajemnie – zachowujemy się cicho i kulturalnie.