Wolontariat

Zbieramy cebulki żonkili!

Pola Nadziei to międzynarodowa kampania sadzenia żonkili pod szpitalami, urzędami lub szkołami na znak nadziei i solidarności z cierpiącymi na choroby nowotworowe. Przyłączamy się do niej! Chcemy, aby na wiosnę, przed naszą szkołą, zakwitło mnóstwo żonkili. Szkolni wolontariusze wraz z opiekunem, pedagogiem szkolnym Anetą Cirocką, liczą na waszą pomoc w pozyskaniu cebulek. Możecie je wykopać z własnego ogródka lub kupić i przynieść do wychowawcy lub pedagoga szkolnego do 30 września.

W październiku będziemy je sadzić!