Aktualności, Wolontariat

Finał akcji „Pola Nadziei”!

Akcję „Pola Nadziei” rozpoczęliśmy we wrześniu bieżącego roku szkolnego od zbierania cebul żonkili. Wtedy też przeprowadziliśmy kampanię informacyjną o idei „Pól Nadziei”. Robiliśmy to poprzez ogłoszenia w klasach i na tablicy wolontariatu, na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku. W październiku spotkaliśmy się z pracownikami Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów z Polic, którzy przybliżyli nam w krótkiej prelekcji specyfikę pracy wolontariuszy w hospicjach oraz samą ideę ruchu hospicyjnego w Polsce. Po spotkaniu wraz z dyrektor Jadwigą Jaworską posadziliśmy na placu przed szkołą cebule żonkili, zarówno te zebrane przez nas, jak i przywiezione przez pracowników polickiego hospicjum. Zbiórkę kwiatów i kwestę na rzecz potrzeb hospicjum przeprowadziliśmy w marcu. Pukaliśmy do dobrych serc trzebiatowian na ulicach miasta, w Urzędzie Miejskim oraz w Intermarche i nie zawiedliśmy się, otrzymując hojne wsparcie. Wspólnie zebraliśmy 1.210, 88 zł.

 

Dla wielu naszych wolontariuszy było to wyjątkowe doświadczenie pokonywania bariery, jaką może być empatyczne podejście do drugiego człowieka i otwieranie się na potrzeby innych. Nad całością akcji czuwała pedagog Aneta Cirocka wraz z wolontariuszami ze Szkolnego Wolontariatu, którzy składają podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za udział w akcji. Włodarzom miasta za przychylność i medialne wsparcie, pracownikom Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie oraz kierownictwu supermarketu Intermarche za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki na terenie sklepu.