Aktualności, Stypendyści

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia z „Herberta”

Każdego roku najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Polsce nagradzani są stypendium fundowanym przez Prezesa Rady Ministrów. Może je otrzymać tylko jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem. W tym roku stypendystami Premiera zostało 175 uczniów z województwa zachodniopomorskiego, a  wśród nich uczeń klasy IIc Liceum Ogólnokształcącego w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie – Krzysztof Kupczyk, który uzyskał średnią 5,56 z przedmiotów nauczania oraz wzorowe sprawowanie.   Wręczenie dyplomów stypendystom odbyło się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uroczystość swą obecnością zaszczycili Wojewoda Zachodniopomorski – Marek Tałasiewicz oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty – Krzysztof Rembowski.