Aktualności

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W Dniu Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych naszej szkoły oficjalnie dołączyli do grona społeczności Zespołu Szkół im. Z. Herberta, składając uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Ponadto uczniowie klas o profilu wojskowo – policyjnym zostali pasowani na ucznia klasy mundurowej.  Profil wojskowy pasowali: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Świnoujściu, pan ppłk Piotr Malitowski wraz z przedstawicielem Dowódcy 3 batalionu zmechanizowanego Legii Akademickiej w Trzebiatowie, panem porucznikiem Adrianem Kowalczykiem. Profil policyjny pasowali: pan nadkomisarz Tomasz Krupa – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach wraz z Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Trzebiatowie, panem podkomisarzem Mirosławem Brachem. Uczniowie klas pierwszych otrzymali również  logo klas mundurowych.

Tego dnia obchodziliśmy także Dzień Edukacji Narodowej. Do zaproszonych gości i całej społeczności szkolnej zwróciła się w swoim wystąpieniu  Dyrektor Szkoły Pani Jadwiga Jaworska oraz zaproszeni goście: pan Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz, zastępca Starosty pan Waldemar Wawrzyniak,  wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Gryfickiego pani Renata Teresa Korek, Prezes Zarządu Powiatowej Ligii Obrony Kraju w Gryficach pan Krzysztof  Krogulecki, Przewodniczącą Rady Szkoły pani Marzena Puławska.

Bardzo miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaczeń – medali za zasługi dla Ligi Obrony Kraju przez Prezesa Zarządu Powiatowej Ligii Obrony Kraju w Gryficach pana Krzysztofa  Kroguleckiego – złoty medal otrzymał pan Ryszard Wroński – nauczyciel przysposobienia wojskowego, brązowy medal pani Dyrektor Szkoły Jadwiga Jaworska. Medal przyznano również naszej szkole.