Aktualności

Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 15 maja br. uczniowie klasy wojskowej  naszej szkoły uczestniczyli w III Wojewódzkiej Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski naszego województwa .

Celem konferencji  było :

  • integracja uczniów klas mundurowych naszego województwa
  • wymiana doświadczeń w zakresie powodzenia klas mundurowych,
  • utrzymania i wypracowania  płaszczyzn współpracy oraz jej rozszerzenie.

Podczas konferencji  uczniowie zostali zapoznani z historią walk o przełamanie  Wału Pomorskiego, a tym samym przybliżyło trud i wysiłek Żołnierza Polskiego podczas II wojny światowej na froncie wschodnim.

Konferencja realizowana była w oparciu o miejscowości  Mirosławiec i Wałcz, gdzie uczniowie zapoznali się z historią oręża polskiego w muzeum w Mirosławcu oraz z rozbudową fortyfikacji  i sposobem jej przełamania  w rejonie tzw. Grupy Warownej Cegielnia w  Wałczu.

Chociaż pogoda nie rozpieszczała uczestników konferencji (było zimno i padał deszcz) wszyscy uczestnicy z zainteresowaniem realizowany program przygotowany przez organizatorów. Oczywiście nie obyło się bez poczęstunku – smacznej żołnierskiej grochówki.

Na zakończenie delegacja naszej szkoły wraz z organizatorami złożyła  wiązankę kwiatów i zapaliła symboliczny znicz przed obeliskiem na cmentarzu wojennym w Wałczu, gdzie pochowani są polegli żołnierze  w walce przełamanie  Wału Pomorskiego.

Podczas konferencji „otrzymaliśmy” dawkę historii w „naturze” i „na żywo”. Nawiązaliśmy nowe znajomości .Do zobaczenia na kolejnej już IV konferencji klas mundurowych.

Przebieg konferencji udokumentowaliśmy kilkoma zdjęciami.