Aktualności

Ministerstwo Obrony Narodowej zakwalifikowało kolejną klasę mundurową do programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”

Klasa I a Liceum Ogólnokształcącego naszej szkoły została zakwalifikowana do III edycji  programu  „Certyfikowane  Wojskowe Klasy Mundurowe”, który rozpocznie się w roku szkolnym 2019/2020 i będzie realizowany przez dwa lata. Program ma charakter ogólnopolski . Jego celem jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych, ale przede wszystkim przygotowanie młodzieży do służby wojskowej.

Zgodnie z założeniami , szkoły zakwalifikowane do programu stają się częścią powiatowej sieci szkół certyfikowanych przez MON. Zostaną też objęte szerokim wsparciem resortu obrony w obszarach merytorycznym, logistycznym i finansowym.

Absolwenci szkół biorących udział w projekcie zyskają:

  • odbycie skróconego, poligonowego szkolenia wojskowego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach;
  • stałe konsultacje( już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.