Aktualności

Międzyszkolny konkurs lingwistyczno – kulturowy języka angielskiego i niemieckiego w „Herbercie”

„Języki Herberta”

Regulamin konkursu

 1. Konkurs odbędzie się dnia 27 marca 2019 roku o godzinie 10:30.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych i przeznaczony jest dla uczniów klas:

 • VI –VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum;
 • I – III szkoły ponadgimnazjalnej.
 1. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie zainteresowań uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego,
 • rozbudzanie zainteresowań kulturą anglojęzyczną i niemieckojęzyczną,
 • doskonalenie kompetencji językowych uczniów,
 • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
 • doskonalenie i wzbogacanie form pracy z uczniem uzdolnionym językowo.
 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Konkurs polega na indywidualnym rozwiązaniu testu lingwistyczno – kulturowego z języka angielskiego lub języka niemieckiego. Uczniowie odpowiadają na 30 pytań (15 pytań lingwistycznych, 15 pytań kulturowych). Czas trwania testu: 45 min.
 3. W skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego ZSP im. Z. Herberta w Trzebiatowie.
 4. Zgłoszenia do 15.03.2019r.
 5. Załączniki: