Aktualności

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

15 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych oraz pasowania uczniów klasy o profilu wojskowo-policyjnym. W tym dniu szkoła miała zaszczyt gościć licznie przybyłe rodziny młodych adeptów, przedstawicieli służby wojskowej i policyjnej, a także zaproszonych gości. Przedstawiciele klas pierwszych, powtarzając za panią dyrektor tekst przysięgi, złożyli uroczyste ślubowanie w imieniu swoim i pozostałych uczniów. Ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły. W naszej szkole ślubowanie klas pierwszych wiąże się z Dniem Edukacji Narodowej. W związku z tym uczniowie oraz zaproszeni goście złożyli nauczycielom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia. Pani dyrektor Jadwiga Jaworska wręczyła nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły, a przedstawiciele organu prowadzącego Nagrody Starosty Powiatu Gryfickiego. Ponadto w tym roku najwyższym odznaczeniem Ministra Edukacji Narodowej zostali wyróżnieni nauczyciele: pani profesor Agnieszka Kozakowska, pani profesor Jolanta Mruk oraz pan profesor Marcin Konopnicki. Podczas uroczystości wspomnieliśmy oraz uczciliśmy pamięć Pastora Hansa Udo Voglera – wieloletniego przyjaciela naszej szkoły, który odszedł w zeszłym tygodniu. Na zakończenie uczennica I a Justyna Mielniczuk zaprezentowała wiersz Zbigniewa Herberta pt. „Pan od przyrody”. Gratulujemy naszym nowym uczniom i życzymy powodzenia w szkole!

Zdjęcia / Gryfickie.info