Showing 1 Result(s)
Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Formularze deklaracji, wniosków, protokołów i innych dokumentów związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu zawodowego w wersji edytowalnej w formacie (.doc) oraz w wersji nieedytowalnej w formacie (.pdf)  Do pobrania Procedury – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu